Cinsel Farkları Sahnelemek: Brecht’i Feminist Bir Sahipleniş

Denise Varney

Çev.: Dilşad Sağlam

Elif Karaman

Çağdaş teorinin performansı göz ardı etme eğilimi var ve teori ile pratik arasındaki hassas ilişki hiçbir zaman Brechtyen tiyatroda olduğu kadar sıkıntılı olmamıştır. Brecht’in oyun metinleri hem teori hem de pratik ile yazılmıştır ama aynı zamanda eski zamanlardan ve sağlam bir Marksizm ve sosyal gelişme inancından bahseder.