İstanbul Sözleşmesi’ne Dair Kulüpler Ortak Bildirisi

Boğaziçi Üniversitesi kulüplerinin buluştuğu bir platform olan Kulüpler Arası Kurul’a (KAK) Boğaziçi Üniversitesi Kadın Araştırmaları Kulübü (BÜKAK) olarak İstanbul Sözleşmesi’nin iptalinin kampüs yaşamını ve kulüpleri nasıl etkileyeceğine dair  bir  bildiri  yazma fikri sunduk. Bunun üzerine bildiri hazırlandı ve aşağıda adı geçen kulüp ve topluluklar bu bildiriye imzacı oldu. Sizlerle bildiri metnini paylaşıyoruz:

Kamuoyunda oldukça tartışılan İstanbul Sözleşmesi’ne dair Boğaziçi Üniversitesi kulüpleri olarak toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılığa, şiddete yönelik söz üretmenin sorumluluğumuz olduğunu biliyor ve bu tartışmalar üzerine görüşümüzü açıklama ihtiyacı duyuyoruz.

İstanbul Sözleşmesi; kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında kabul edilen, toplumsal cinsiyet ve cinsel yönelime dönük ayrımcılığa, hane içinde her türlü şiddet biçimine, çocuğa yönelik istismara dair koruma ve önlemeyi kapsamına alan uluslararası bir sözleşmedir. Sözleşmenin açıklayıcı metninde cinsiyet, cinsel yönelim, cinsel kimlik, yaş, sağlık ve engellilik durumu, medeni hâl, göçmen ve mültecilik gibi durumlarda ayrımcılık yapılmaması gerektiği vurgulanır. Sözleşmeyle bağlı olan devletler bu konuda toplumu bilinçlendirmeye; gerekli tedbir ve hukuki korumaları sağlamaya yönelik politika üretmekle yükümlüdür. Dünyada ve Türkiye’de kadınlara, LGBTİ+’lara ve çocuklara dönük artan şiddet göz önüne alındığında İstanbul Sözleşmesi’nin yaşam hakkını korumaya ve eşitliği sağlamaya yönelik oldukça önemli bir belge olduğu aşikardır.

Böylesi hayati önem taşıyan bir belge toplumu cinsiyetsizleştirme, toplumun geleneksel yapısını ve aile kurumunu yozlaştırma adı altında hedef gösteriliyor. Toplumsal cinsiyet, cinsel yönelim gibi kavramların toplumu ahlaksızlaştırdığı yönündeki ısrarlı tartışmalar dünya genelinde artan şiddet ve nefret ortamını yeniden üretiyor. Türkiye’de kadınlara, LGBTİ+’lara ve çocuklara yönelik şiddet ve cinayetler artıyor, hatta sıradanlaşıyor. Devletin, resmi yetkililerin şiddeti önleme ve cezalandırma konusunda yetersiz kaldığı bir siya- si iklimde, İstanbul Sözleşmesi’nden sözleşme ile ilgili olmayan gerekçelerle çekilmenin ve sözleşmenin içeriğini birtakım değer yargıları öne sürülerek çarpıtmanın şiddet ortamını besleyeceği ve nefreti körükleyeceği öngörülemez değil. Tüm bu saldırıların karşısında İstanbul Sözleşmesi’nden yana tavır almak bir sorumluluk olarak önümüzde duruyor.

İstanbul Sözleşmesi’ne yönelik saldırılar ve toplumsal cinsiyet eşitliği karşıtı politikalar bireylere dönük tehditlerinin yanı sıra toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesinde kazanılan alanlara yönelik tehdit oluşturuyor ve yaşam alanlarımız olan kampüslerimizi, üniversiteleri güvensizleştiriyor. Akademide ve kampüslerde yıllardır süren mücadelenin ürünleri olan toplumsal cinsiyet konulu dersler, cinsel tacizi önleme birimleri, kadın araştırmaları ve toplumsal cinsiyet çalışmaları merkezleri, toplumsal cinsiyet eşitliği için mücadele eden ve üretim yapan kulüp ve topluluklar Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden imzasını çekmesiyle tehdit altına girecek ilk odaklar olacaktır.

Tüm bu olasılıklar düşünüldüğünde sözleşmeden çekilmek yönündeki tartışmalara girmek bir yana, İstanbul Sözleşmesi’nin ve 6284 nolu yasanın derhal uygulanmasını talep ediyor, şiddetin ve ayrımcılığın son bulması için yetkilileri sorumluluk almaya davet ediyoruz. Böylesi önemli bir gündemi taze tutmak ve her gün öldürülen kadınları, LGBTİ+’ları, çocukları hatırlatmak; yaşamdan yana olduğumuzu bir kere daha söylemek; şiddetin hiçbir türüne izin vermeyeceğimizi tekrarlamak gerekiyor. Bu yüzden bizler, Boğaziçi Üniversitesi kulüpleri olarak üniversitelerin tüm bileşenlerini bu konuda kamuoyu oluşturmaya; üniversitelerden, yaşadığımız her alandan ses vermeye çağırıyoruz.

 • Boğaziçi Üniversitesi Bilim Kulübü
 • Boğaziçi Üniversitesi Bilişim Kulübü
 • Boğaziçi Üniversitesi Briç Kulübü
 • Boğaziçi Üniversitesi Çeviri Kulübü
 • Boğaziçi Üniversitesi Çevre Kulübü
 • Boğaziçi Üniversitesi Dağcılık Kulübü
 • Boğaziçi Üniversitesi Dans Kulübü
 • Boğaziçi Üniversitesi Davranış Bilimleri Kulübü
 • Boğaziçi Üniversitesi Denizcilik ve Yelkencilik Kulübü
 • Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Araştırma Kulübü
 • Boğaziçi Üniversitesi Elektro Teknoloji Kulübü
 • Boğaziçi Üniversitesi Folklor Kulübü
 • Boğaziçi Üniversitesi Fotoğrafçılık Kulübü
 • Boğaziçi Üniversitesi Gastronomi ve Degütasyon Kulübü
 • Boğaziçi Üniversitesi Güzel Sanatlar Kulübü
 • Boğaziçi Üniversitesi Havacılık Kulübü
 • Boğaziçi Üniversitesi Hayvan Hakları Kulübü
 • Boğaziçi Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Kulübü
 • Boğaziçi Üniversitesi Kadın Araştırmaları Kulübü
 • Boğaziçi Üniversitesi Karikatür ve Mizah Kulübü
 • Boğaziçi Üniversitesi Köy-Koop Kulübü
 • Boğaziçi Üniversitesi LGBTİ+ Çalışmaları Kulübü
 • Boğaziçi Üniversitesi Mağara Araştırma Kulübü
 • Boğaziçi Üniversitesi Makine Teknoloji Kulübü
 • Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Kulübü
 • Boğaziçi Üniversitesi Münazara Kulübü
 • Boğaziçi Üniversitesi Müzik Kulübü
 • Boğaziçi Üniversitesi Oyun Kulübü
 • Boğaziçi Üniversitesi Oyuncuları
 • Boğaziçi Üniversitesi Satranç Kulübü
 • Boğaziçi Üniversitesi Sinema Kulübü
 • Boğaziçi Üniversitesi Siyasal Bilimler ve Uluslararası İlişkiler Kulübü
 • Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Kulübü
 • Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Hizmet Kulübü
 • Boğaziçi Üniversitesi Spor Kurulu
 • Boğaziçi Üniversitesi Su Altı Sporları Kulübü
 • Boğaziçi Üniversitesi Türk Müziği Kulübü
 • Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Ağı Kulübü
 • Boğaziçi Üniversitesi Yapı Kulübü
 • Boğaziçi Üniversitesi Yöneylem Araştırma Kulübü
 • BÜED Kurdî
 • BÜED Türk Edebiyatı Komisyonu
 • Radyo Boğaziçi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir