Kadınların Tiyatrosuna Giriş Atölyesi

Kadınların Tiyatrosuna Giriş Atölyesi

Duygu Dalyanoğlu & Özge Sever

Bu atölye günlüğü 4 Şubat-4 Mart 2010 tarihleri arasında Boğaziçi Üniversitesi Oyuncuları (BÜO) ve Boğaziçi Üniversitesi Folklor Kulübü’nde (BÜFK) oyuncu ve dansçı olarak çalışan kadınlar ile Sevilay Saral ve Duygu Dalyanoğlu yürütücülüğünde gerçekleştirilen “Kadınların Tiyatrosuna Giriş Atölyesi”nde yapılan masa başı ve sahne üstü çalışmaları sırasında alınan notlar derlenerek oluşturulmuştur.[1] Okumaya devam et Kadınların Tiyatrosuna Giriş Atölyesi

Gayda İstanbul’dan Fehmiye Çelik ile Söyleşi

Fehmiye Çelik ile Söyleşi

Rumeysa Çamdereli & Zilan Kaki

Geçtiğimiz haftalarda “Gayda İstanbul” ilk albümünü çıkardı. Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu ve Feminist Kadın Çevresi’ndeki çalışmalarından tanıdığımız Fehmiye Çelik’le “Gayda İstanbul” projesi,  albüm süreci ve yaptığı çalışmaları üzerinden sohbet etmek istedik.  Fehmiye Çelik,  Boğaziçi Üniversitesi’ndeki öğrencilik yıllarında Folklor Kulübü’nde başladığı müzik çalışmalarını, Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu (BGST) bünyesinde devam ettirdi.  BGST’de,  müzik alanındaki çalışmalarda ve “Kardeş Türküler” albümlerinde/konserlerinde vokalist/solist olarak yer aldı. “Kardeş Türküler 15 Yılın Öyküsü” kitabının yayına hazırlayanları arasında yer alıyor. BGST, “45’lik Şarkılar” projesinin müzikal rejisinde de yer alan ve aynı projenin, 2006 yılında BGST Yayınları’ndan çıkan “’60’lardan ’70’lere 45’lik Şarkılar” adlı kitabının yayına hazırlanma aşamasında çalışan Çelik, uzun yıllardır Balkan&Çingene müzikleri alanıyla da yakından ilgilenmekte. Okumaya devam et Gayda İstanbul’dan Fehmiye Çelik ile Söyleşi

İran’da Hip hop, Sansür ve Alternatif Mecralarda bir Kadın Repçinin Ortaya Çıkışı: Salome

İran’da Hip hop, Sansür ve Alternatif Mecralarda bir Kadın Repçinin Ortaya Çıkışı: Salome*

Sümeyye Kavuncu

Giriş

Bu makalede İran’daki bilinen ilk kadın repçi olan Salome’nin içinde bulunduğu hem ataerkil, hem de yasakçı koşullarda nasıl yükseldiğinin, ne gibi sorunlarla karşılaştığının ve alternatif olarak sunduğu sanatının kadınlık ve yerellik boyutlarının tartışılmasını amaçladım. Öncelikle yasağın arkasındaki kültürel, sosyolojik ve tarihsel sebepleri incelemek ve bugüne nasıl yansıdıklarını görmek için İran’daki İslam kültürünü ve bu kültürün tarihten beri müzikle kurduğu temkinli ilişkiden söz ederek başlamak bugünü anlamak açısından önemliydi. Türkiye’de de sanatçıların benzer bir muhalefetle karşılaştıklarını düşünürsek İran ve Türkiye batılılaşma süreçlerini karşılaştırmak ve müziğe bu açıdan bir yorum getirmek istedim. Okumaya devam et İran’da Hip hop, Sansür ve Alternatif Mecralarda bir Kadın Repçinin Ortaya Çıkışı: Salome

Duyguları İfade Edebilme Stratejisi Olarak Ninniler: “Özel Alan İçinde Özel Alan”

Duyguları İfade Edebilme Stratejisi Olarak Ninniler:Özel Alan İçinde Özel Alan”[1]*

Senem Kara

Dandini dandini dasdana, danalar girmiş bostana dizelerini çocukluğu bu coğrafyada geçmiş herkes hayatının bir döneminde mutlaka duymuştur. Bugün Anadolu’da yaşayan farklı halklara ait ve neredeyse tamamının yaratıcısı kadınlar olan ninnilerin hangi toplumsal ve siyasi bağlamda, kimler tarafından yaratıldığı ve farklı dillerde olanlarının birçoğunun anlamları üzerine yapılmış kapsamlı bir çalışma bulunmuyor. Benim ulaşabildiğim Anadolu ninnileri hakkında yapılmış en kapsamlı çalışma ninnilerin müzikal değerlerine vurgu yapan Kalan Müzik tarafından derlenmiş Anadolu Ninnileri albümü ve Melissa Bilal’in kayıp Ermeni ninnileri üzerine yazmış olduğu yüksek lisans tezi oldu. Okumaya devam et Duyguları İfade Edebilme Stratejisi Olarak Ninniler: “Özel Alan İçinde Özel Alan”

Kadın Dengbêjler

Kadın Dengbêjler*

Elif Sakin & Gülbeyaz Sert

Size dengbêjlerimi anlatayım.

Evet, dengbêj, dengbêjlerim, dengbêjlerimin sesi, kelamı, dili. Bunları anlatayım size. [1]

Kürtçede deng ses, bêj ise söyleyendir. Sese biçim, canlılık veren, sesi sözle terbiye ederek kelamını anlatan kişidir dengbêj. Dengbêj; söyleyen, sözü işleyip, hafızayı diri ve canlı tutup belleğe dönüştürendir. Dengbêjler, kilamlarını “mesel” ile ezgisiz konuşarak ya da “makam” ile ezgili ritmik söyleyen gezgin sanatçılardır.[2] Bu ritim ve ezgi sayesinde çok uzun hikâyeleri, destanları hafızalarında tutarlar. Bunu yaparken, belli bir ritim ve biçimle sözü stran veya kilam[3], müzik haline getirirler. Okumaya devam et Kadın Dengbêjler

Kırık Sazlar, Kadın Âşıklar

Kırık Sazlar, Kadın Âşıklar*

Ceren Gülbudak

Anadolu âşıklık geleneğinde saz çalarak şiirler okuyan, halk hikâyeleri anlatan gezgin şairlere âşık adı verilmiştir. Âşıklar kervansaray, panayır, konak, kışla, saray, kahvehane vb. yerlerde kırsal yörelerde köy odalarında, düğünlerde, toplantılarda derneklerde sazlarıyla usta malı ve doğaçlama şiirler söylerler.[1]

Dolayısıyla âşıkların sazları ve sözleri, Anadolu halkının yaşantısına, geleneklerine ve gerçekliğine tanıklık eder ve ayna tutar. Böylelikle tüm bu gelenek ve yaşam anlayışının yaşatıcısı ve aktarıcısı olurlar. Halk kültürünün yaşamasında bu denli önemli olan bu tür, ancak Tanzimat sonrasında ve daha yoğunluklu olarak 20. yüzyılın ilk çeyreğini takip eden süreçte incelenmeye başlamıştır. Okumaya devam et Kırık Sazlar, Kadın Âşıklar

Cinsiyetçi Üniversiteler Yanıyor

Cinsiyetçi Üniversiteler Yanıyor[1]

Müge Uyar & Seda Yürük

Kasım ayı sonlarında Avusturya’da, Viyana Üniversitesi’nde, önce küçük bir grubun amfiyi işgal etmesiyle başlayan eylemlilik bir süre sonra neredeyse tüm şehre ve hatta tüm Avrupa’ya yayıldı. Bu eylemlilik “Die Uni Brennt” (Üniversiteler Yanıyor) sloganı ile karşımıza çıktı. Bu eylemliliğin yapılma sebebi neydi? Neden ya da nasıl bu kadar geniş bir alana yayılabildi? Öğrencileri bu eylemliliğe iten ortak sorunlar nelerdi?

Bu eylemliliğin gerçek sebebini, 1998 yılında, Fransa, İtalya, Almanya ve İngiltere eğitim bakanlarının gerçekleştirdikleri toplantıda temellerini attıkları “Bologna Süreci” oluşturmaktadır. Okumaya devam et Cinsiyetçi Üniversiteler Yanıyor

Tutarlı Olmanın Gücü: Batı Medyasında Filistin’in İnsanlığını Savunmak: Tutarlılık Üzerine Bir Konuşma

Tutarlı Olmanın Gücü: Batı Medyasında Filistin’in İnsanlığını Savunmak:

Tutarlılık Üzerine Bir Konuşma

Hilal Ünal

2008 yılında diğer bir kadın aktivist olan Arundhati Roy’u ağırlayan Hrant Dink İnsan Hakları ve İfade Özgürlüğü Konferansı’nda, bu sene konuk olarak gazeteci, yazar ve aktivist kimliği ile tanınan Naomi Klein ağırlandı.

Klein, küreselleşme karşıtı makaleleri ve kitapları ile tanınmakta. İlk kitabı No Logo ile küresel neoliberal politikaları ve ulus ötesi şirketlerin insanları sömürmelerini ele alan Klein, 2007 yılında basılan The Shock Doctrine adlı kitabı ile ise serbest piyasa politikaların birçok ülkede uygulanmaya başlamasının totaliter rejimlerin varlığı ve doğal felaketlerin bahane edilmesi ile sağlandığını açıkladı. Okumaya devam et Tutarlı Olmanın Gücü: Batı Medyasında Filistin’in İnsanlığını Savunmak: Tutarlılık Üzerine Bir Konuşma

Tekel Direnişi

Tekel Direnişi[*]

Aslı Sakallı & Günce Şıralı

2008 yılının Şubat ayında TEKEL’in sigara ve tütün bölümünün British American Tobacco (BAT)’ya satılması nedeniyle iş akitlerinin feshedildiği ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/c maddesine tabi olarak başka kurumlara yerleştirilecekleri tebligatını alan TekGıda-İş Sendikası üyesi binlerce TEKEL işçisi 15 Aralık’tan beri Türk-İş Genel Merkezi önünde direniyor. AKP hükümetinin neoliberal politikalarının bir uzantısı olan ve 4/c olarak bilinen uygulama çalışanları “bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet” veren olarak tanımlayarak işçilerin statüsünde belirsizliğe neden oluyor. Okumaya devam et Tekel Direnişi

Öldürmeye Değil Yaşatmaya Yatırım Panel Metni

Öldürmeye Değil Yaşatmaya Yatırım Panel Metni

Boğaziçi Üniversitesi Kadın Araştırmaları Kulübü ve Kültür ve Siyasette Feminist Yaklaşımlar Dergisi olarak 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Haftası etkinlikleri çerçevesinde 23 Kasım 2009 tarihinde düzenlediğimiz Öldürmeye Değil Yaşatmaya Yatırım panelinin kısaltılmış metnini okuyucularımızla paylaşıyoruz. Panelde Küresel Kadın Grevi’nin (Global Women’s Strike) kurucularından ve koordinatörlerinden, kadın hakları savunucusu aktivist yazar Selma James ve Küresel Kadın Grevi koordinatörleri Nina Lopez ve Maggie Ronayne ile kadın emeğini, seks işçiliğini, yoksulluğu, kapitalizmi, militarizmi, muhalif yapıları ve taban hareketlerini tartıştık. Okumaya devam et Öldürmeye Değil Yaşatmaya Yatırım Panel Metni