Hakkımızda

BÜKAK Neden Kuruldu?

Boğaziçi Üniversitesi’nde gender (toplumsal cinsiyet) başlıklı dersler açılıyor olsa da, kampüste kadın araştırmalarını gündemine alan, kadın araştırmalarına ilgi duyan öğrencilerin çalışmalarını yürütebileceği kurumsal bir yapı bulunmuyordu. BÜKAK, böyle bir kurumsallaşmayı gerekli gören bir grup feminist kadın öğrenci tarafından, kadın akademisyenlerin de desteğiyle 8 Mart 2000 tarihinde kuruldu. 2000 yılından beri de kampüste kadın araştırmaları ile ilgilenen kadınlar için alanında önemli bir platform oluşturmaktadır. Okumaya devam et Hakkımızda

Necla Akgökçe ile Söyleşi

Sendikaların Kadın Politikaları:
Necla Akgökçe ile Söyleşi

Begüm Aydın

Burcu Tokat

Damla Özakay

Necla Akgökçe, Petrol-İş Kadın Dergisi’nin genel yayın yönetmenliğini yürütüyor. Mesleği gazetecilik olan ve uzun yıllar feminist hareket içinde yer alan Necla Akgökçe ile sendikaların kadın politikaları, sendikalı kadınların sorunları ve talepleri üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik. Okumaya devam et Necla Akgökçe ile Söyleşi

Hülya Akpınar ile Söyleşi

Sendikada Kadın Olmak: Hülya Akpınar ile Söyleşi

Ayşen Yılmaz

Damla Özakay

Neoliberalizm çalışmamız kapsamında Eğitim-Sen’den Hülya Akpınar’la sendikada kadın olmak ve bunun getirdiği zorluklarla ilgili bir söyleşi yaptık. Sendikalı bir kadın olarak deneyimleri ve ekonomik krizin çalışan bir kadın olarak onun hayatına etkileri üzerine konuştuk. 12 yıldır öğretmenlik yapan Hülya Akpınar şu anda İstanbul’da bir ticaret lisesinde çalışıyor. 12 yıldır Eğitim-Sen’li ve şu anda Eğitim-Sen Kadın Komisyonu’nda sendikalı kadınlarla ve öğrencileriyle çalışmalar yürütüyor. Okumaya devam et Hülya Akpınar ile Söyleşi

Neoliberal Türkiye’de Kadınlar ve Ataerkillik

Neoliberal Türkiye’de Kadınlar ve Ataerkillik[1]

Çağrı Boymul

Ekonomi, 3.sınıf

Uğur Tahmaz

Ekonomi, 3.sınıf

Giriş

Türkiye’de 1950’lerden itibaren kapitalizmin etkisiyle kırsal alanda büyük bir dönüşüm yaşandığı bilinmektedir. Bu dönüşümün  etkisiyle kırsal alanlardan kentsel alanlara büyük bir göç yaşanmıştır. Bu göçlerin sonucunda hem kırsal alanların hem de kentsel alanların dokusu değişmiş toplumsal yapıda değişmeler olmuştur. Kapitalizmin kırsal alana girmesiyle ekonomik yaşam değişince ücretli emeğe yönelen ve kentlere göç eden insanların sayısı artmış ve bu durum kentlerde fakirlikle yüzleşen birçok aile oluşturmuş ve kentsel fakirlik denilen olgu ortaya çıkmıştır. 1960’lar ve 1970’lerde kapitalizm kentsel alanlarda da etkisini göstermeye başlamış Türkiye’de az da olsa özellikle büyük kentlerde fabrikalar kurulmaya başlanmış ve toplu üretimin önemli olduğu bir kapitalizm –piyasa ekonomisinden çok refah devleti modeli çerçevesinde- görülmüştür. Okumaya devam et Neoliberal Türkiye’de Kadınlar ve Ataerkillik

Şemsa Özar ile Sohbet

Neoklasik İktisata Feminist Eleştiriler:
Şemsa Özar ile Sohbet

Derleyen: Dila Okuş

Duygu Dalyanoğlu

Bu söyleşi BÜKAK neoliberalizm okuma grubunun çalışmalarını ve BÜO’nun Mart ayında sahneleyeceği “İş Ararım İş” adlı oyununun dramaturji çalışmalarını beslemesi amacıyla, Aralık 2008’de BÜKAK ve BÜO’da çalışma yürüten kadınlar tarafından gerçekleştirilmiştir. Okumaya devam et Şemsa Özar ile Sohbet

Azer Kılıç ile Söyleşi

Kadınların Sosyal Hakları:
Azer Kılıç ile Söyleşi

Kübra Öztürk

Öykü Tümer

Azer Kılıç’la neoliberalizm ve ataerki ilişkisinin sosyal politikadaki yansımaları üzerine konuştuk, özellikle geçen sene çokça tartışılan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası (SSGSS) Kanunu’nda yapılan değişiklikler ile ilgili sorular sorduk.

Azer Kılıç, lisans derecesini 2004’te Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden, yüksek lisans derecesini ise 2006’da Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü’nden aldı; halen aynı enstitüde doktora öğrencisi. Son iki senedir Sosyal Politika Forumu bünyesinde yer alıyor. Türkiye’de toplumsal cinsiyet ve sosyal politika üzerine çalışmalar yürütüyor. Okumaya devam et Azer Kılıç ile Söyleşi

İş Yaşamında Kadınlara Yönelik Ayrımcılığa Dair

İş Yaşamında Kadınlara Yönelik Ayrımcılığa Dair

Duygu Dalyanoğlu

Pınar Gümüş

BÜO, bu sene en son 2002 yılında oynamış olduğu İş Ararım İş adlı doğaçlama oyununu tekrar ele alıyor. Son birkaç aydır gündemde olan ve gün geçtikçe daha çok şirketlerin uyguladığı toplu işten çıkarma, maaşları düşürme ya da zam vermeme gibi tedbir politikaları ile gündemimizden düşmeyen “küresel kriz” koşullarının, Mart ayında sergilenecek oyunda da ele alınması hedefleniyor. Okumaya devam et İş Yaşamında Kadınlara Yönelik Ayrımcılığa Dair

Yelda Yücel ile Söyleşi

Ekonomik Krize Feminist Perspektifle Bakmak:
Yelda Yücel ile Söyleşi

Günce Şıralı

Merve Tabur

Bilgi Üniversitesi öğretim görevlisi Yelda Yücel ile neoliberalizm ve kadınlar üzerindeki etkileri üzerine bir söyleşi hazırladık. Kayıtdışı-
laşma, sendikalaşma, ev içi üretim ve bütün dünyayı olduğu kadar şu an Türkiye’yi de sarsmakta olan ekonomik kriz gibi konuları kadın bakış açısı üzerinden konuştuk.

Yelda Yücel – Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde tamamladı. Halen ekonomist olarak çalışıyor ve Bilgi Üniversitesi’nde dersler veriyor. 1990’lı yıllardan bu yana kadın hareketi içinde yer almakta. 2000 yılında Birleşmiş Milletler’in düzenlediği Pekin+5 Dünya Kadın Konferansı’na Pazartesi Dergisi’ni temsilen, 2006-2007 yıllarında Belçikalı feminist kuruluş Amazone’un İran ve Brüksel’de düzenlediği “Kadınlar ve Geçiş Sürecindeki Toplumlar” konferanslarına konuşmacı olarak katıldı. Makro ve feminist iktisat konularında çalışmalarını sürdürüyor. Okumaya devam et Yelda Yücel ile Söyleşi

Popüler Müzik ve Toplumsal Cinsiyet Üzerine

Popüler Müzik ve Toplumsal Cinsiyet Üzerine

Birgül Serçe

Cansu Bakar

Gülru Şahin

Bu yazıda popüler müzikte toplumsal cinsiyet rollerinin hangi bağlamlarda ve nasıl yeniden üretildiği üzerine yaptığımız tartışmalara değinmeye çalışacağız. Burada şunu belirtmekte fayda var ki, aşağıdaki tanımlardan da anlaşılacağı üzere popüler müzik çok kapsamlı ve geniş bir alan. Tartışmaların daha verimli yürüyebilmesi için çalışmamızı rock müzik ve pop müzikle sınırlamayı tercih ettik. Okumaya devam et Popüler Müzik ve Toplumsal Cinsiyet Üzerine

Güldünya Şarkıları Albüm Değerlendirmesi

Güldünya Şarkıları Albüm Değerlendirmesi

Duygu Aydın

Ezgi Aktan

Rümeysa Çamdereli

Albüm tanıtımı

Güldünya Şarkıları albümü, İstanbul Valiliği’nin de desteğiyle başlatılan, Hürriyet gazetesinin Aile İçi Şiddete Son Kampanyası kapsamında Doğan Müzik Company etiketiyle 2008 yılının 25 Kasım’ında piyasaya çıktı. Albümde müzik piyasasında önemli yere sahip olan on üç kadın müzisyenin seslendirdiği biri Kürtçe olmak üzere toplam on dört parça yer alıyor. Albümün fikir “babası” Temuçin Tüzecan; yapımcıları Hürriyet gazetesi kurumsal iletişim direktörlüğü adına Emel Armutçu ve Evrim Sümer; albümün danışmanları ise Naim Dilmener ve Hülya Demir. Bu yazıda Güldünya Şarkıları albümünü, albümü dinlemeden önce, dinlerken ve dinledikten sonra bize düşündürdükleri üzerinden değerlendireceğiz. Okumaya devam et Güldünya Şarkıları Albüm Değerlendirmesi